Τα μέλη της Λέσχης Επιχειρηματικότητας είναι εξέχοντες επιχειρηματίες και μέλη επιχειρήσεων εκπροσωπώντας ένα μεγάλο μέρος της Ελληνικής αγοράς από όλους του κλάδους.

Για λόγους προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, δεν παρατίθεται η λίστα των μελών. Εφόσον θέλετε να γνωρίσετε περισσότερα για τα μέλη της Λέσχης, επικοινωνείστε με τη γραμματεία ή τα μέλη του Δ.Σ.