Κλειστές Συναντήσεις

Η Λέσχη Επιχειρηματικότητας διοργανώνει για τα μέλη της κλειστές συναντήσεις δικτύωσης και γνώσης, με καλεσμένους γνωστούς εκπροσώπους της πολιτικής και της επιχειρηματικής κοινότητας, ακαδημαϊκούς, και γενικότερα επιτυχημένους στο είδος τους από την Ελλάδα και όλο το κόσμο. Σκοπός των συναντήσεων είναι η δυνατότητα συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και βέλτιστων πρακτικών με τον καλεσμένο.

Επιχειρηματικά Βραβεία Κούρος

Τα επιχειρηματικά βραβεία Κούρος αποτελούν τον παλαιότερο και γνωστότερο θεσμό επιβράβευσης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της τελετής και του δείπνου βράβευσης, τα μέλη της Λέσχης Επιχειρηματικότητας παρευρίσκονται με περισσότερους από 550 συμμετέχοντες, στη πλειονότητα τους επιχειρηματίες και μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και θεσμικούς εκπροσώπους ή μέλη του κοινοβουλίου.

Συνέδριο Επιχειρηματικότητας

Η Λέσχη Επιχειρηματικότητας διοργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο Επιχειρηματικότητας, με προσκεκλημένους πολύ γνωστούς και καταξιωμένους διεθνείς και Έλληνες ομιλητές, προσφέροντας γνώση, thought leadership, διάδοση βέλτιστων πρακτικών, καθώς και μετάδοση των τάσεων στην παγκόσμια επιχειρηματικότητα. Παράλληλα στο πλέον κατάλληλο περιβάλλον, προσφέρεται η δυνατότητα δικτύωσης, γνωριμιών και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών της Λέσχης και των συνέδρων.

Περιφερειακές Επιχειρησιακές Ημερίδες

Σε συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς και κατά τόπους οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια, η Λέσχη Επιχειρηματικότητας διοργανώνει περιφερειακές επιχειρησιακές ημερίδες. Η τοπική επιχειρηματική κοινότητα συναντά τα μέλη της Λέσχης σε εκδηλώσεις μετάδοσης γνώσης, πληροφοριών και ευκαιριών συνεργασίας.

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και επαγγελματικούς φορείς, η Λέσχη Επιχειρηματικότητας διοργανώνει σχολές και εργαστήρια επιχειρηματικότητας, ηγεσίας, διοίκησης, εταιρικής διακυβέρνησης για όλες τις επιχειρήσεις των μελών της, καθώς και εργαστήρια οικογενειακής διακυβέρνησης και διαδοχής για επιχειρήσεις οικογενειακής ιδιοκτησίας. Παράλληλα η Λέσχη υποστηρίζει πρωτοβουλίες και ενέργειες φορέων και οργανισμών όπως το πρόγραμμα Future Leaders και το NED Club.

Διεθνείς Συνεργασίες

Η Λέσχη Επιχειρηματικότητας είναι σε διαρκή διαδικασία ανάπτυξης δεσμών με διεθνείς οργανισμούς επιχειρηματικότητας και με επιχειρηματίες με έδρα εκτός Ελλάδος, με σκοπό την συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση των σκοπών της Λέσχης και των μελών τους.